Found Dog

Found Pit Bull in Boston, VA US

Female
Black & White
Pit Bull
Boston, VA 22713

Found on 02/13/2020

Found Pit Bull in Boston, VA US

ID# 633793