Found Dog

Found Beagle in Ephrata, PA US

Found Beagle in Ephrata, PA US

ID# 577096

Female
Brown & White
Beagle
Ephrata, PA 17522

Found on 12/28/2017