Found Dog

Found Dog in Portsmouth, VA US

Female
Black Dog
Portsmouth, VA 23703

Found on 12/19/2017

Found Dog in Portsmouth, VA US

ID# 576230